Mevada Shishu Vihar

Shreemati R. N . Mevada Primary Shala.

Mevada Shishu Vihar        Mevada Shishu Vihar Mevada Shishu Vihar

Shreemati C. H. Mevada Secondary School.

Shreemati C. G. Mevada Higher Secondary School.